Project information
II. pilíř - pracoviště 110517

Project Identification
MUNI/11/II.pilir/110517/2016
Project Period
4/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Finanční prostředky budou využity k podpoře výzkumu vybraného nadějného vědeckého pracovníka na začátku jeho kariéry. Podpořeným bude RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D., který se zásadním způsobem podílel na řešení projektu GAMU. V roce 2016 Dr. Vaňhara podal grantovou žádost ke GAČR. Finanční prostředky umožní Dr. Vaňharovi vytvořit v roce 2016 vědecké poznatky, které budou základem pro další grantové projekty. Finanční prostředky budou využity pro pokrytí části mzdových nákladů Dr. Vaňhary a dalších 4 spolupracovníků, kteří se na jeho výzkumu budou částečně podílet. Zbývající prostředky budou využity k nákupu materiálu pro výzkumné účely. Vědecky bude výzkum zaměřen na studium buněčného stresu a jeho efektů na plasticitu normálních a nádorových buněk.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info