Project information
Vyhodnocení výsledků fyzikálních parametrů orgánových systémů, tkání v korelaci s klinickým stavem u chirurgicky nemocných II.

Project Identification
MUNI/A/1341/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem práce je adaptace a evaluace dostupných diagnostických technik na specifickou oblast tkání v závislosti na její perfuzi a tkáňové sekreci.
Projekt pokračuje z minulého roku ve všech dílčích částech.
Hlavním smyslem projektu je zavedení a využívání nových technologií umožňujíce zdokonalit operační techniky a tím zajistit maximální úspěšnost chirurgických operací.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info