Neklasická molekula HLA-F stále enigmatická: studium jejího významu v procesu nádorové imunoeditace a možnosti terapeutických manipulací její exprese - III.

Project Identification
MUNI/A/1405/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V imunoeditačních interakcích nádor-hostitelský organismus hrají roli neklasické molekuly (HLA-G, HLA-E, HLA-F). Tyto molekuly byly původně popsány v embryonálních tkáních jako jeden z mechanismů umožňující akceptaci fetálního semiallograftu počátkem těhotenství. Později bylo zjištěno, že re-expresi HLA-G
a HLA-E k navození hostitelské imunotolerance využívají i některé nádory. Předmětem řešení bude analýza exprese HLA-F v některých maligních nádorech (glioblastom, Hodgkinův lymfom, karcinom ledviny) se statistickým zhodnocením klinicko-patologických korelací. Cílem projektu je analýza významu HLA-F v imunopatologických interakcích nádor-hostitelský organismus a zhodnocení možností individualizace léčebného protokolu pro dosažení delšího přežití pacientů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info