Využití bezkontaktní termografie jako nového přístupu pro stanovení optimální resekční linie u kolorektálního karcinomu (Termcolo)

Project Identification
MUNI/A/0978/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Zamýšleným výstupem projektu je využití bezkontaktní termografie jako pomocného nástroje při zjišťování prokrvení jednotlivých orgánů břišní dutiny při operačním výkonu. V současné době nastává jistá renesance v případě použití termovizních kamer v klinické praxi. Podstatným důvodem je zvyšování technické kvality přístrojů, ale i rozlišení a citlivost výsledných snímků – termogramů. Termovize se nám již v minulosti osvědčila jako vhodný diagnostický nástroj při sledování kvality a stavu prokrvení dolních končetin u pacientů. Právě míra prokrvení hraje významnou roli při rozhodování se chirurga v určení správné resekční linie tlustého střeva a následné stanovení místa anastomózy.
Hlavním cílem projektu je použití termovizní techniky v praxi jako užitečného nástroje v rukou chirurga při samotném chirurgickém výkonu. Termokamera by měla určit míru prokrvení tlustého střeva a napomoct zobrazit jednotlivé angiosomy při resekčním výkonu. Pacienti budou termograficky vyšetřeni ve FB Brno během chirurgického výkonu. Následné hodnocení snímků pak bude probíhat na biofyzikálním ústavu LF MU. Specifita projektu je dána přímou spoluprací klinického a teoretického pracoviště, kdy chirurg na základě subjektivního hodnocení stanovuje vhodný chirurgický postup a termokamera mu tak umožní další užitečný úhel pohledu při operačním výkonu. Navrhovaný projekt vychází ze zkušeností z dřívějších realizovaných studií, kdy se právě povrchová teplota projevila jako vhodný ukazatel prokrvení tkáně.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info