Project information
Využití fluorescence v zlepšení techniky chirurgických výkonů. Implementace "fluorescent-guided surgery" do klinické praxe a hledání nových využití této techniky v chirurgii. (FIS)

Project Identification
MUNI/A/1349/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Hlavním cílem tohoto projektu je ověření vhodnosti využití fluorescentních barviv v chirurgické operační praxi. Jedná se zejména o distribuci těchto látek v krevním oběhu a tímto vizualizovat prokrvení jednotlivých částí těla. Hlavní využití "fluorescent-guided surgery" vidí autoři v hodnocení prokrvení konců střeva po odstranění patologicky změněné části gastrointestinálního traktu a při jeho dalším napojení. Špatné prokrvení v místě napojení těchto konců může znamenat neúplné nebo žádné hojení nově vytvořené střevní anastomózy, její rozpad a přímé ohrožení pacienta a životě komplikacemi jak bezprostředními, tak i pozdními, kupříkladu pozdržením další onkologické léčby, která je některých pacientů nezbytně nutná. Projekt je především experimentem přímým, kdy fluorescenční technika bude použita chirurgem přímo na operačním sále při resekčním výkonu na gastrointestinálním traktu. Hlavním úkolem této techniky bude zhodnotit prokrvení střeva před našitím konců střeva k sobě a determinovat místo k tomu nevhodnější. Taktéž budou hledány nové směry a procedury, při kterých se vhodnost použití fluorescence předpokládá - zobrazení cévních struktur při preparaci střeva, ozřejmení okrajů plicního segmentu při anatomických resekcích či detekci lymfatických uzlin při resekcích nádorů. Tato technika není ničím neznámým v západních zemích, kde si vydobyla svoje pevné místo na pracovištích nejvyššího významu. Zavedení této techniky do běžné chirurgické praxe na našem pracovišti proto pokládáme za velice významné.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info