Project information
Inovace předmětu Klinická biochemie (VLKB091)-posílení praktických aspektů v české i anglické verzi výuky

Project Identification
MUNI/FR/1013/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Návrh projektu FRMU 2017 směřujeme do oblasti inovace a posílení důrazu na praktické aplikace vycházející z praktických zkušeností vyučujících klinických biochemiků a současného reálného obrazu klinicko-biochemické aplikační sféry. Do výuky budou zařazeny instruktivní kazuistiky s klinicko-biochemickou diagnostikou, komentovaná exkurze na odd. klinické biochemie FN Brno a multi choice test k ověření nabytých znalostí. Inovace bude provedena v české i anglické verzi výuky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info