Deciphering synaptopathy in Schizophrenia (StemSynaptoSchizo)

Project Identification
7F16017
Project Period
3/2017 - 4/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University of Oslo

Psychiatrické poruchy jsou nejčastější příčinou nemocnosti, postižení i zhoršení individuální kvality života a pohody. Tyto poruchy postihují více než 5 % lidské populace po celém světě. Psychiatrická onemocnění představují významnou a rostoucí sociálně-ekonomickou zátěž pro evropské populace. Ačkoliv vývoj psychofarmak přinesl výrazné zlepšení léčby nejtěžších onemocnění jako je schizofrenie, bipolární afektivní porucha nebo velká depresivní porucha, účinnost léčby je omezená. Iniciativa pro bilaterální spolupráci mezi českými a norskými vědci sdružuje týmy doc. Wadeley, jakožto předkladatelky projektu, a prof. Glovera, jakožto partnera projektu. Vědecký tým doc. Wadeley má zájem zjistit, co způsobuje zničující psychické stavy u schizofrenie. Její tým vygeneroval neurony konkrétních pacientů trpících schizofrenií, a to pomocí nejmodernější technologie tzv. indukovaných pluripotentních kmenových buněk (iPSC). Neurony jsou klíčové mozkové buňky, které spouštějí naše myšlení a chování. Dalším krokem v daném projektu je pochopit, proč se neurony u schizofrenních pacientů chovají abnormálně. Vědecký tým prof. Glovera má zkušenosti v tom, jak neurony mezi sebou komunikují na molekulární a buněčné úrovni. Mají také odborné znalosti v oblasti kultivace kmenových buněk. Cílem našeho navrhovaného bilaterálního projektu je vytvořit komplexní platformu doplňkových technik pro posouzení komunikace mezi nervovými obvody a neurony derivovanými z indukovaných kmenových buněk schizofreniků. Výstupy z bilaterální iniciativy jsou následující: 3 phd studenti a 1-2 vědci na pozici junior postdoc budou zapojeny do bilaterálního výcviku nutného pro: 1) nastavení a používání komunikační platformy mezi neurony; 2) získání praktických znalostí nutných k aplikaci neurodiferenciačních protokolů; 3) přímé srovnání různých platforem v souvislosti s výhodami pro rychlost, propustnost, kompatibilitu s použitím léčiv a potenciál pro vzájemné použití; 4) předávání znalostí, sdílení zkušeností, dovedností a osvědčených postupů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info