Project information
Rozvoj procesu pregraduálního vzdělávání na PdF MU: důkladnou přípravou k dobré praxi (3P)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006952
Project Period
3/2018 - 8/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt reaguje na strategické priority Strategie vzdělávací politiky ČR a zaměřuje se na posílení podílu a kvality reflektované praktické přípravy studentů jako nedílné součásti studijních programů na PdF MU a zároveň se zabývá zintenzivněním spolupráce mezi vysokoškolskými učiteli, učiteli ze základních a středních škol. Propojením VŠ s praxí budou naši absolventi lépe připraveni na své povolání.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info