European Vaccine Research and Development Infrastructure

Investor logo
Project Identification
730964
Project Period
5/2017 - 4/2022
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
European Vaccine Initiative
EATRIS ERIC

Projekt se zaměřuje na další rozvoj směrem k vytvoření plně funkční a udržitelné evropské infrastruktury v oblasti výzkumu a vývoje vakcín. V souvislosti s regulační platformou pro předklinickou registraci, přístup na trh a farmakovigilanci bude MU (ve spolupráci s EATRIS, EVI) zodpovědná za shromažďování dalších obecných a specifických regulačních požadavků (v závislosti na typech přípravku a zamýšlených způsobech použití) pro předklinický vývoj profylaktických a terapeutických vakcín a jejich sloučení k harmonizaci stávajících databází v konsorciu, včetně pokynů pro regulaci od mezinárodních organizací (US FDA, WHO, ICH, OCSE) a v rámci Evropského vzdělávacího programu v oblasti očkování (Modul - Regulační aspekty vývoje vakcíny (EATRIS) na základě zkušeností vývojářů vakcín bude nápomocna při přípravě modulu, identifikaci řečníků, při přípravě podkladů a prezentaci.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info