Project information
Diagnostika a patofyziologie neuropatické bolesti (PNB)

Project Identification
MUNI/A/1072/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Součástí projektu jsou 4 samostatné doktorské projekty, které jsou komplementární a jsou součástí dlouhodobého zaměření pracoviště na problematiku neuropatické bolesti. Výskyt a charakteristiky neuropatické bolesti (resp. neuropatické komponenty bolestí smíšených) a/nebo s ní asociovaných komorbidit (insomnie, deprese, úzkost) budou sledovány a hodnoceny u 4 různých skupin pacientů, tedy u (1) diabetické polyneuropatie (subprojekt DPN), (2) polyneuropatie indukované protinádorovou chemoterapií (subprojekt CIPN), (3) některých nervosvalových onemocnění, zejména myotonické dystrofie 2. typu (subprojekt MYO) a (4) vertebrogenních onemocnění, tj, chronického lumbaga, kořenových bolestí v důsledku komprese meziobratlovým diskem a lumbální stenózy (subprojekt SPINE). Ve všech projektech budou využívány obdobné validované nástroje hodnocení bolesti, psychologických aspektů a funkčního a/nebo strukturálního postižení somatosenzitivního nervového systému (zejména tzv. tenkých nervových vláken), které je jednou z podmínek diagnostiky neuropatické bolesti podle aktuálních diagnostických kritérií. Užívané dotazníky jsou zaměřené na hodnocení přítomnosti a intenzity neuropatické bolesti (Neuropathic Pain Symtom Inventory – NPSI), výskyt deprese (škála Beck Depression Inventory – BDI), úzkosti a úzkostnosti (dotazník STAI – State-Trait Anxiety Inventory) a katastrofizace bolesti (dotazník Pain Catastrophizing Scale). Strukturální a/nebo funkční postižení somatosenzitivního nervového systému bude prokazováno pomocí hodnocení rohovkové inervace z korneální konfokální mikroskopie (CCM), kvantifikace intraepidermální hustoty tenkých nervových vláken z kožní biopsie (IENFD), vyšetření evokovaných potenciálů, vyvolaných kontaktním teplem (CHEPs) a kvantitativního testování senzitivity (QST). Projekt má potenciál přispět ke zlepšení porozumění patofyziologie rozvoje neuropatické bolesti (a/nebo periferní neuropatie) a zpřesnění možností její diagnostiky u různých klinických jednotek, zařazených do projektu. Nově bude více zaměřen také na výskyt a možnost ovlivnění insomnie a také deprese a úzkosti jako častých komorbidit neuropatické bolesti.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info