MUNI4students

Investor logo
Project Identification
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008551
Project Period
11/2017 - 10/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration
Other MU Faculty/Unit
Support Centre for Students with Special Needs
Other MU Faculty/Unit
Institute of Computer Science
Other MU Faculty/Unit
Language Centre

Projekt cílí na zkvalitnění studijního prostředí na Masarykově univerzitě pomocí modernizace vybavení výukových prostor sloužících pro potřeby pregraduálních studentů. Zaměřuje se na zabezpečení infrastrukturních a materiálně-technických potřeb včetně pořízení moderních informačních zdrojů. Výstupem je zvýšení kvality formou tzv. funkčních celků, odpovídajících moderním požadavkům na vzdělávání. Projektové aktivity jsou komplexního charakteru s dopadem na všechny fakulty a studijní obory.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info