Project information
Využití Oxygen Reserve Indexu v anesteziologii a intenzivní medicíně (ORI-AIM)

Project Identification
MUNI/A/1241/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Oxygen reserve index (ORi) je nová neinvazivní metoda hodnocení oxygenace pacientů. Jedná se o prstové čidlo, podobné jako k měření pulsní oxymetrie (SpO2). Oproti SpO2 ale podává informaci o určité „kyslíkové rezervě“, čili o úrovni hyperoxie. Hodnota ORI koreluje s hodnotou paO2 získanou pomocí analýzy krevních plynů. V anesteziologii je žádoucí navodit určitou míru hyperoxie před úvodem do CA a rutinně se provádí formou tzv. preoxygenace. Empiricky je známo, že některé skupiny pacientů (plicní patologie, obezita) vyžadují jinou formu preoxygenace, např.: preoxygenaci těsnící maskou, delší čas preoxygenace, vyšší průtok vdechované směsi, použití neinvazivní ventilace (NIV) atd. Kontinuálně měřená hodnota ORI by mohla kvantifikovat a optimalizovat postup preoxygenace u různých pacientů. Naopak v intenzivní péči je hyperoxie považována za nežádoucí. U pacientů s nutností oxygenoterapie nebo umělé plicní ventilace, proto kontrolujeme úroveň hyperoxie pomocí analýzy krevních plynů (astrup). Předpokládáme, že kontinuální měření ORI by nám umožňovalo pružněji reagovat na přítomnost hyperoxie u pacientů a tedy rychleji upravit míru podávané oxygenoterapie a tím i omezit množství krevních odběrů (na astrup) u pacientů na JIP.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info