Výzkum a hodnocení expozice hasičů při provádění zásahu u požáru v uzavřených prostorech a při hašení pěnou II (FIREexpo)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Sports Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1032/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt je zaměřen na korelaci mezi testy motorických schopností zavedenými v hlavním výzkumu projektu a výsledky současných fyzických testů, které absolvovali participanti při přijetí ke sboru dle platné legislativy.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info