Project information
Kardiovaskulární systém: od iontového kanálu k celotělovému modelu (KAVASYKAMO)

Project Identification
MUNI/A/1246/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt je zaměřen na studium kardiovaskulárního systému z různých úhlů pohledu a na různých úrovních. Zabývá se regulacemi a dysregulacemi tohoto systému za fyziologických i patologických situací a vlivem farmak na studované děje. Projekt spojuje základní výzkum s klinicky orientovaným výzkumem, přičemž obojí má na Fyziologickém ústavu LF MU dlouhou tradici.
Na projektu bude participovat 7 studentů doktorského studia a 18 studentů magisterského studia Všeobecného lékařství (z toho 6 studentů programu P-PooL). Fyziologický ústav se danou problematikou zabývá dlouhodobě. Předkládaný projekt je pokračováním jedenácti projektů specifického výzkumu řešených v letech 2010-2020. V rámci spoluprací se na řešení dané problematiky podílí také Biochemický ústav LF MU a Ústav patologické fyziologie LF MU.

Publications

Total number of publications: 40


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info