Project information
Stop and go efekt aminophyllinu a stanovení hladin běžně užívaných bronchodilatancií v plazmě

Project Identification
MUNI/A/1700/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V návaznosti na předchozí interní grantové projekty MUNI/A/1532/2018 a MUNI/A/1455/2019 bude na lidské kardiomyocyty diferencované z pluripotentních kmenových buněk aplikován aminophyllin jako v klinické praxi široce užívaný zástupce methylxantinů. Pomocí mikroskopu atomárních sil bude poté hodnocen arytmogenní potenciál aminophyllinu a tzv. „stop and go efekt“ jako projev arytmogenního potenciálu tohoto léčiva. Dále bude změřena hladina běžně užívaných bronchodilatačních látek (ipratropium a salbutamol) v séru pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info