Project information
Výzkum studentů v oblastech chemie životního prostředí, hodnocení rizik a vztahů ke zdraví, v roce 2021

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1566/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt podpory specifického výzkumu přispěje k posílení expertízy a profesionálnímu rozvoji zapojených studentů v centru RECETOX, PřF MU. Zejména plánujeme zapojení studentů doktorského studijního programu Životní prostředí a zdraví ale rovněž i motivovaných studentů v magisterských a bakalářských studijních programech. Studentům kteří jsou aktivně zapojení do výzkumu umožní získat vědecké poznatky (např. o chování, osudu a koncentracích vybraných organických i anorganických látek v životním prostředí, a věnovat se rozvoji citlivých analytických metod pro tyto látky), a ty aplikovat v širším interpretačním rámci v navazujících aktivitách (např. pro přípravu a rozvoj expozičních, environmentálních a toxikokinetických modelů). Kromě podpořených výzkumných aktivit v rámci projektu bude rovněž kladen důraz na zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity (ve formě aktivní účasti na konferencích, letních školách, workshopech apod.). Výstupy z projektu budou zejména publikace v zahraničních časopisech (s IF), prezentace na konferencích, a realizované studentské projekty (dizertační a diplomové práce).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  14 – Life below water Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info