Monitoring the effects of mycotoxins based on their cytopathic activities

Investor logo
Project Identification
GA313/95/1182
Project Period
1/1995 - 1/1997
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Plánovaným výzkumem získané nové poznatky o cytopatickém efektu aflatoxinu B1 a kyseliny cyklopiazonové na modelech buněk nálevníků, kvasinek a jejich protoplastů a buněk tkáňových kultur budou sloužit k propracování jednoduchých biologických metod stanovení mykotoxinů v různých materiálech. Detailní poznatky o cytopatickém efektu na úrovni biomembrán a cytoskeletu buňky a jeho snadná detekce rutinními mikroskopickými metodami a nepřímou imunofluorescencí umožní snížit riziko možných chyb - falešně pozitivních či negativních výsledků při biomonitoringu. Pro biomonitoring budou vybrány testovací typy s vysokou citlivostí k monitorovaným mykotoxinům převyšující citlivost vůči většině prakticky zaměnitelných škodlivin.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info