Praktické využití velkých dat pro inteligentní rozhodovací systém výrobního toku

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
FW03010296
Project Period
1/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
dataPartner s.r.o.
DTO CZ, s.r.o.

Aktivity týmu MU budou zaměřeny na výzkum a rešerše metod rozpoznávacích algoritmů a nástrojů matematické statistiky, vytvoření metodiky pro popis a implementaci hodnotového toku, výzkum a vývoj rozpoznávacích algoritmů pro potřeby zpracování velkých průmyslových dat a na rozvoj simulačních algoritmů využívajících výstupů analýzy velkých dat. Cílem je vyvinutí matematického modelu hodnotového toku a metod pro automatické rozpoznávání jeho pravidelností. Aplikace těchto metod přinese efektivní uspořádání dat a následné využití v přesnějším, rychlejším a přehlednějším plánování.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info