Role miRNA v šíření Glioblastoma multiforme mozkovou tkání in vitro

Project Identification
MUNI/11/SUP/01/2022
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Glioblastoma multiforme (GBM) je nejagresivnější typ mozkového nádoru s vysokou odolností vůči používaným terapeutickým postupům. Je tedy nutné lépe prostudovat jeho základní biologii, aby bolo možné najít nové vhodnější terapeutické cíle. Malé nekódující miRNA jsou konzervované regulátory genové exprese, které se podílí na regulaci neurálního vývoje, a jsou také deregulovány při vzniku nádorů. Četné studie se pokoušely použít miRNA jako potenciální biomarkery pro progresi GBM onemocnění, není však přesně známo, jaká je jejich role, nebo zda jsou exprimovány samotným nádorem nebo mozkovou tkání. Naše studie si klade za cíl využít nově vytvořený model GBM kultivovaného za pomoci lidských mozkových organoidů a identifikovat molekulární mechanismy, které se aktivují po interakci GBM se zdravou mozkovou tkání.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info