Zavedení technologie embryoidů/gastruloidů pro studium signalizace primárních cilií

Project Identification
MUNI/11/SUP/02/2022
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Prenatální vývoj a postnatální homeostáza organizmu jsou komplexní procesy, vyžadující koordinaci mnoha buněčných signálních drah. Deregulace buněčné signalizace tak může vyústit v řadu vývojových vad a syndromů, či rozvoj onemocnění jakými jsou cukrovka či rakovina. Objevem posledních let je zjištění, že celá řada signálních drah je regulována v rámci buněčné organely zvané primární cilium. Cílem předkládaného projektu je zavedení metodiky gastruloidů/embryoidů pro potřeby studia signálování receptorových tyrozin kináz v primárním ciliu, a zjištění relevance tohoto druhu signálování pro raný embryonální vývoj.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info