Zavedení technologie embryoidů/gastruloidů pro studium signalizace primárních cilií

Project Identification
MUNI/11/SUP/02/2022
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Prenatální vývoj a postnatální homeostáza organizmu jsou komplexní procesy, vyžadující koordinaci mnoha buněčných signálních drah. Deregulace buněčné signalizace tak může vyústit v řadu vývojových vad a syndromů, či rozvoj onemocnění jakými jsou cukrovka či rakovina. Objevem posledních let je zjištění, že celá řada signálních drah je regulována v rámci buněčné organely zvané primární cilium. Cílem předkládaného projektu je zavedení metodiky gastruloidů/embryoidů pro potřeby studia signálování receptorových tyrozin kináz v primárním ciliu, a zjištění relevance tohoto druhu signálování pro raný embryonální vývoj.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info