Ciliární Tau tubulin kináza 2 ve zdraví a nemoci: struktura a funkce

Investor logo
Project Identification
GA22-13277S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science

Tau tubulin kináza 2 (TTBK2) se vyprofilovala jako klíčový regulátor primárních cilií, senzorických organel se zásadními rolemi jak ve vývoji, tak v nemoci. Stále ovšem nerozumíme tomu, co tato kináza opravdu dělá, tedy co ji na molekulární úrovni činí nezbytnou pro ciliogenezi, a jakým způsobem to následně vede k souvisejícím patologiím.
Zde navržený výzkumný plán je zaměřený na objasnění molekulárních mechanismů a funkčních důsledků aktivit souvisejících s TTBK2 v ciliích. Projekt využívá nejmodernější metodiky (pokročilá mikroskopie, proteomika atd.) jak k ověřování experimentálních hypotéz tak vytváření nezatížených experimentálních strategií, s celkovou ambicí vyplnit mezery v našem chápání ohledně funkce, molekulárního mechanismu a regulace TTBK2 v ciliích. Plně věříme, že projekt má potenciál významně přispět k porozumění přesné úloze této kinázy při kontrole různých aspektů biologie cilií ve zdraví a nemoci.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info