Project information
Sledování funkce proteinu SORLA u pacientů s Alzheimerovou chorobou s časným nástupem

Project Identification
NU22J-08-00075
Project Period
5/2022 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Alzheimerova nemoc (AN) je neléčitelné progresivní neurodegenerativní onemocnění postihující starší populaci na celém světe. Klinicky se AN projevuje progresivní ztrátou paměti podloženou dvěma hlavními patologickými rysy: přítomností extracelulárních plaků beta-amyloidu (Aβ) a intraneuronálně neurofibrilárními klubky (p-Tau). Klinické studie cílící na zamezení tvorby Aβ a p-Tau však nebyly úspěšné a je pravděpodobné, že jejich ukládání není příčinou AN ale důsledkem jiných mechanismů. Významným faktorem v patologii AN je protein SORLA, kódovaný genem SORL1. SORLA je klíčový vnitrobuněčný receptor sloužící ke zpracování amyloidního prekurzorového proteinu (APP) čímž reguluje vznik Aβ. Snížená aktivita proteinu SORLA byla pozorována u pacientů s familiární formou AN, která se projevuje nižším věkem nástupu klinických příznaků. Patogenní mutace SORL1 objevené u AN pacientů oproti zdravým kontrolám vykazují autosomálně dominantní charakter a byla nalezena u 2 % ze všech pacientů s AD. Ještě větší množství pacientů s AN jsou nositelé variant genu SORL1, u kterých nebyl jejich efekt dosud přesně identifikován. Cílem tohoto projektu je zaměřit se patologickou mutaci genu SORL1 Y1816C a popsat molekulární mechanismy mutovaného proteinu SORLA vedoucí k patogenezi AN. Cílem je zjistit, jak mutovaná varianta ovlivňuje proces neurodiferenciace a biologii neuronů. Kombinací indukovaných pluripotentních buněk (iPSCs) reprogramovaných z pacienta s metodou CRISPR, kterou lze konkrétní mutaci in vitro zanést, případně opravit, budeme moci ověřit, jak konkrétní mutace SORL1 přispívá vzniku a vývoji AN.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info