Project information
Domácí zelenina: Zhodnocení obsahu esenciálních a toxických prvků

Project Identification
MUNI/C/0063/2022
Project Period
3/2022 - 2/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je zhodnotit obsah esenciálních a toxických prvků v domácí zelenině získané z brněnských zahrádek a porovnat ji se zeleninou z obchodních řetězců.
Mezi laickou veřejností panuje přesvědčení, že domácí zelenina obsahuje více mikronutrientů a naopak je zanedbáváno riziko kontaminace toxickými látkami. Poznatky v odborné literatuře se zaměřují zejména na kontaminované oblasti, existuje jen málo informací z této problematiky pocházející v Evropy.
Přestože zahrádkaření má v Česku silnou tradici, seriozní informace o složení domácích výpěstků pocházejí hlavně ze zahraničí. Ukazuje se, že některé druhy zeleniny dokáží z půdy kumulovat velké množství kovů. Kvalita půd (a používaných hnojiv) v zahrádkářských oblastech Brna přitom není kontrolovaná.
V tomto projektu bude analyzován obsah esenciálních (Ca, Mg, Fe, Zn) a toxických (Cd, Pb) prvků ve vybraných druzích zeleniny (mrkev, cibule, brambory). Veškerá práce proběhne na Ústavu veřejného zdraví LF MU. Bude odhadnut přívod jednotlivých prvků z konzumace domácí zeleniny a porovnán s nastavenými tolerovanými limity. Získaná data budou unikátní a významná z pohledu veřejného zdraví.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info