Project information
Sedimentary basins as archive of geological processes (SEDB)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1261/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je nastavení vhodných podmínek pro realizaci výzkumu depozičního záznamu sedimentárních pánví pro doktorské a magisterské studenty geologických oborů PřF MU. Projekt se týká širšího spektra geologických disciplín (sedimentologie, sedimentární petrografie, strukturní geologie, paleontologie, geochemie, ..) a je zaměřen především na geologické jednotky Českého masívu a Západních Karpat ve stratigrafickém rozsahu paleozoikum až kenozoikum, s případným následným studiem srovnatelných geologických jednotek ve světě.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info