Project information
Preclinical and clinical research in pharmacokinetics, neuropsychopharmacology and personalized pharmacotherapy in oncology (FarmSV)

Project Identification
MUNI/A/1342/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

preklinických i klinických hodnocení léčiv. Výzkum spadá do 3 hlavních oblastí: 1) enzymatický systém cytochromů P450 (CYP), 2) neuropsychofarmakologie a 3) klinické studie přípravků moderní terapie. Cílem v každé oblasti je dokončit probíhající experimenty a studie v různé fázi rozpracovanosti a zahájením nových umožnit řešení disertačních a kvalifikačních prací studentů LF. U preklinických studií se jedná zejména o výzkum ligandů kanabinoidních receptorů jakožto možných regulátorů exprese jaterní enzymů CYP a ovlivnění jejich metabolické aktivity a vývoje pokročilých analytických metod v oblasti terapeutického monitorování léčiv. Dále se jedná také o preklinický neuropsychofarmakologický výzkum zaměřený na studium metabolických nežádoucích účinů antipsychotik, neurozobrazovací koreláty účinku psychofarmak u zdravých zvířat a v modelu deprese a behaviorální výzkum látek s potenciálem potlačovat drogovou závislost. Klinické studie se zabývají zejména akademickým výzkumem a léčivými přípravky pro moderní terapie a problematikou dostupnosti a off-label použití léčiv v pediatrické onkologii. Členy výzkumných týmů jednotlivých skupin tvoří pregraduální a zejména postgraduální studenti 3 oborových rad, jejichž vědecké aktivity mají být tímto projektem podpořeny.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info