Project information
In vitro cultivation of Treponema pallidum: a new tool to study genetics and pathogen-host interaction of the agent of syphilis

Investor logo
Project Identification
GA23-07021S
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Rod Treponema zahrnuje řadu lidských a zvířecích patogenů včetně T. pallidum subspecies pallidum (TPA), která je původcem syfilis. V roce 2018 byl poprvé publikován systém umožňující kultivaci T. pallidum v podmínkách in vitro. Základním cílem tohoto projektu je použítí systému kultivace treponem v in vitro podmínkách jako zdroj živých treponem pro studium genetické manipulace a pro studium patogeneze treponemálních infekcí. Plánujeme studovat genetickou transformovatelnost T. pallidum a testovat základní metody použitelné pro genetickou manipulaci treponem. Současně plánujeme studovat interakci treponem s eukaryontními buňkami a s komponenty extracelulární matrix s použitím chemického cross-linkingu a metod hmotnostní spektrometrie. Navíc plánujeme pomocí protilátek identifikovat antigenní komponenty zevní membrány treponem zodpovědné za strukturní a funkční vlastnosti patogenních poddruhů T. pallidum.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info