Project information
rTMS-enhanced psychotherapy for borderline personality disorder (TMS-DBT)

Project Identification
NU23-04-00472
Project Period
5/2023 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Hraniční porucha osobnosti (HPO) je závažné a pervazivní duševní onemocnění charakterizované poruchou emoční regulace a výrazným impulzivním chováním včetně sebepoškozování a sebevražedného chování. 40% až 85% pacientů s HPO se během života pokusí o sebevraždu a až 10% pacientů s HPO sebevraždu dokoná. HPO je tedy tudíž závažně život ohrožující onemocnění. Protože farmakoterapie je u HPO pouze symptomatická, byly vyvinuty psychoterapie specificky zaměřené na léčbu této poruchy. Mezi těmito přístupy se Dialektická behaviorální terapie (DBT) dosud jeví jako jedna z nejúčinnějších. Největším problém DBT je však vysoké procento pacientů, kteří léčbu nedokončí (v průměru kolem 28%). Mezi další možné způsoby léčby HPO patří repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS). Tato metoda léčby přináší podle dosavadní literatury rychlé zlepšení v oblastech emoční dysregulace a impulzivity, avšak trvání efektů zřejmě není delší než několik týdnů nebo měsíců. Cílem tohoto projektu je překonat největší problémy obou terapeutických přístupů (vysoký dropout v DBT a krátké trvání efektu rTMS) jejich zkombinováním. 48 pacientů s HPO podstoupí 3 týdny prefrontální aktivní nebo shamové rTMS a poloviny z těchto pacientů dále také podstoupí komplexní DBT program trvající 24 týdnů. V několika časových bodech budeme měřit behaviorální i neurální efekty intervencí. Projekt je jedním z prvních vůbec, které se zabývají možností rTMS augmentovaná psychoterapie, a zodpoví současně na otázky, zda je aktivní prefrontální rTMS účinnější než shamová rTMS (placebo) a zda může být efekt DBT augmentován pomocí rTMS. Projekt tak zároveň může přinést možnost využívání rTMS jako krátké efektivní intervence u pacientů, kteří čekají na DBT, protože čekací jsou velmi dlouhé. Projekt rovněž zahrnují hodnocení neurálních změn po rTMS a DBT intervencích a měření v několika časových bodech nám umožní sledovat dlouhodobý vývoj efektu intervencí. Tato studie tudíž přinese několik unikátních příspěvků do současnému poznání ohledně léčby HPO a může významně zlepšit možnosti léčby HPO.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info