Monitoring of the course of acute leukemias and of malignant lymfomas - the value for prognosis and therapy

Project Identification
IZ1701
Project Period
1/1993 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Charakterizace onemocnění akutními leukemiemi a maligními nehodgkinskými lymfomy na základě individuálních biologických vlastností nádorových populací ve fenotypu,genotypu i cytokinetických parametrech s využitím metod průtokové cytometrie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info