Project information
Measurement of ultra-high-frequency oscillation in mice model of epeilepsy (UHFO)

Project Identification
MUNI/LF-SUp/1261/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je pořízení pilotních dat za účelem kvantifikace výskytu ultra-vysokofrekvečních oscilací v animálním modelu temporální epilepsie a v kontrolní skupině zvířat. Získaná pilotní data budou použita pro přípravu projektové žádosti do externí grantové soutěže.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info