Project information
Biomedical Sciences IV

Project Identification
MUNI/A/1603/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem tohoto projektu je podporovat výzkum v oblasti Biomedicínských věd. Konkrétně se jedná o využití metod molekulární biologie, genetiky a buněčné biologie k získávání nových vědeckých poznatků, které mohou vést k objasnění podstaty lidských onemocnění.
Klíčovou součástí je zapojení doktorských a magisterských studentů LF MU pracujících ve výzkumných laboratořích Biologického ústavu. Dílčí projekty pokrývají širokou škálu výzkumných témat molekulární biologie a genetiky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info