Project information
Prohlubování znalostí v oblasti zdravotních rizik a benefitů výživy, prostředí a životního stylu VI

Project Identification
MUNI/A/1623/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt vytváří společnou platformu pro studentský výzkum provozovaný na Ústavu veřejného zdraví.
Výzkumná témata účastníků spadají do čtyř podoblastí, přičemž všechny se vztahují k ochraně a podpoře zdraví:

  • výživa a životní styl ve vztahu ke zdraví,
  • vliv mikroorganismů na zdraví,
  • minerální látky a stopové prvky v potravinách, dietě a těle člověka,
  • prevence a kontrola infekcí.


Zapojení studenti doktorského a magisterského programu jsou projektem podporováni a motivování k dosahování co nejkvalitnějších vědeckých výsledků. Skupina se setkává k prezentacím a diskutování průběžných výsledků. Tím projekt nepřímo podporuje týmovou spolupráci pracoviště.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info