Project information
Intraamnial infection as a cause of preterm labor

Project Identification
IZ1819
Project Period
1/1994 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno
University Maternal Hospital Brno University Hospital Brno-Bohunice

Předčasný porod může být vyvolán rozvojem klinicky a častěji subklinicky probíhající infekce v plodovém vejci. Zjištění epidemiologických aspektů a diagnostických metod vede ke kauzální léčbě a tím ke snížení počtu předčasných porodů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info