Project information
Modernization VVI Czech-BioImaging

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
CZ.02.01.01/00/23_015/0008205
Project Period
1/2024 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Institute of Physiology of the ASCR, v. v. i.
Institute of Experimental Botany of the ASCR, v. v. i.
Institute of Experimental Medicine of the ASCR, v. v. i.
Institute of Molecular Genetics of the ASCR, v. v. i.
Institute of Scientific Instruments of the ASCR, v. v. i.
Charles University
Palacký University, Olomouc
Brno University of Technology
Biological Centre of the ASCR, v. v. i.

Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging je distribuovanou výzkumnou infrastrukturou špičkových zobrazovacích pracovišť, která od roku 2016 poskytuje uživatelům otevřený přístup k širokému portfoliu zobrazovacích metod, např. pokročilé světelné mikroskopii, fluorescenční mikroskopii, super-rezoluční mikroskopii, kryo/elektronové mikroskopii, přípravě vzorků, magnetické rezonanci, tkáňovému a orgánovému zobrazování, zobrazování pomocí magnetických částic a analýze obrazu.
Unikátním znakem infrastruktury Czech-BioImaging je, že spojuje špičkové výzkumné ústavy Akademie věd České republiky s předními univerzitami v ČR s dlouholetými zkušenostmi s výukou a vzděláváním. Do infrastruktury Czech-BioImaging je zapojeno šestnáct odborných pracovišť ze čtyř regionů ČR. Tvoří tak technicky velmi silnou, soudržnou a harmonizovanou síť vědeckých pracovišť, která je navíc geograficky dobře rozložena do několika regionů tak, aby co nejlépe pokrývala hlavní centra biomedicínského výzkumu v ČR. Czech-BioImaging úzce spolupracuje s velkou panevropskou infrastrukturou pro biologické a medicínské zobrazování Euro-BioImaging, kdy mezi evropské uzly Euro-BioImaging patří tři národní uzly – pražský uzel, brněnský uzel a uzel pokročilého preklinického zobrazování.
Czech-BioImaging zajišťuje stálý a udržitelný přístup k nejmodernějším zobrazovacím technologiím a analýze dat pro celou národní badatelskou komunitu. Czech-BioImaging pokrývá všechny úrovně biomedicínského zobrazování – od zobrazování biomolekul a jejich interakcí, struktury a procesů v buňkách a tkáních, až po zobrazování orgánů nebo celých organismů a to ve zdravém i v patologickém stavu. Dostupnost těchto technologií pro vědeckou komunitu je nezbytným předpokladem pro udržení konkurenceschopnosti biologických a lékařských věd v ČR.
Technologické a metodické zázemí poskytované infrastrukturou Czech-BioImaging tak výrazně urychluje a zefektivňuje biomedicínský výzkum díky zpřístupnění špičkových zobrazovacích technologií, odborné expertíze shromážděné v rámci uzlů, sdílení zkušeností z různých projektů, vývoji nových postupů získávání a analýzy obrazových dat, trvalému vzdělávání personálu infrastruktury a intenzivnímu zapojení do mezinárodní vědecké spolupráce.
Czech-BioImaging je primárně otevřen jakémukoli uživateli, který může doložit svůj odborný zájem využít přístrojové vyb

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info