Podrobná analýza teplotně závislých mutantů nádorového supresoru p53 v lidských buňkách

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
NS10448
Project Period
1/2009 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Keywords
p53 tumor suppressor, temperature-dependent mutants, discriminative mutants, p53 reactivation, amifostine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Nádorový supresor p53 je transkripční faktor, který zprostředkovává reakci buňky na nejrůznější druhy stresu a podílí se na řízení mnoha buněčných funkcí. Tyto aktivity jsou většinoz zprostředkovány přímou vazbou tetrameru p53 na specifické responzivní elementy v promotorech cílových genů. Gen p53 je často mutován u sporadických nádorů, vrozené mutace p53 způsobují Li-Fraumeniho syndrom. V genu p53 bylo nalezeno mnoho rozlišných mutací, které mají různý dopad na funkci výsledného proteinu. My jsme vytvořili jedinečný soubor 23 různých teplotně závislých (td) mutantů p53. V předloženém projektu navrhujeme jeho podrobnou analýzu v lidských buňkách. Navrhujeme: (1) porovnat chování těchto mutantů v kvasinkové a lidské buňce; (2) porovnat jednotlivé td mutanty mezi sebou, především z hlediska míry jejich transakčních vlastností a jejich teplotní závislosti; (3) dát do souvislosti rozsah a povahu diskriminativního charakteru jednotlivých mutantů (tj. míru transaktivačních schopností vzhledem ke konrétním cílovým genům) a jejich dopad na konkrétní beněčné funkce; (4) určit míru schopnosti reaktivace p53 amifostinem.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info