Jaká zdravotní rizika představuje endoskopie pro endoskopisty v ČR? Pilotní studie

Authors

KROUPA Radek DASTYCH Milan PROKEŠOVÁ Jitka ZBOŘIL Vladimír HEP Aleš

Year of publication 2012
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Provádění digestivní endoskopie může být spojeno se zdravotním rizikem pro endoskopující personál. Relativně dobře známá a ošetřená jsou rizika spojená s přenosem infekce. O přetížení muskuloskeletálního aparátu opakovaným prováděním endoskopie je k dispozici malé množství údajů i přesto, že je to oblast individuálně velmi důležitá s dopadem na pracovní výkonnost i dlouhodobé zdravotní problémy. Cílem práce je získání pilotních dat o stavu reálného rizika digestivní endoskopie pro endoskopující lékaře. Práce má sloužit jako vstupní materiál pro případné shromáždění reprezentativních údajů od významné části domácích endoskopistů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info