Periprotetický serom jako raritní angiochirurgická komplikace - kazuistika

Authors

GAŽI Andrej STAFFA Robert KŘÍŽ Zdeněk NOVOTNÝ Tomáš BIROŠ Ernest

Year of publication 2014
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Cíl: Uvedená kazuistika se zabývá případem 54-letého pacienta s periprotetickým seromem levostranného axilo-femorálního bypassu (ePTFE cévní protéza) a ve zkratce diskutuje možnosti řešení této komplikace s ohledem na literární údaje. Kazuistika: Pacient byl přijat na koronární jednotku pro progredující atypické stenokardie, s krátkou ztrátou vědomí, se vznikem klidové bolesti v podbřišku, tříslech a na obou dolních končetinách. Diagnosticky byl stav pacienta uzavřen jako subakutní infarkt myokardu přední stěny a trombóza bifurkace aorty s trombózou a. iliaca communis bilaterálně dle výsledku CT angiografie. Vzhledem k celkovému stavu a přetrvávající subakutní ischémii obou dolních končetin jsme indikovali jen méně extenzivní operační zákrok v podobě implantace axilo-femorálního bypassu na klinicky horší dolní končetinu vlevo ringovanou cévní protézou Vascugraft ePTFE, s dobrým efektem na prokrvení dolní končetiny. PDK se stabilizovala konzervativní léčbou. 7. týdnů po operaci došlo v průběhu protetického bypassu k rozvoji periprotetického seromu v podobě recidivujících podkožních fluktuací s maximem v levé podklíčkové krajině a v levém třísle, které se nedařilo řešit punkcí. Mikrobiologické vyšetření punktátu bylo negativní, laboratorně bez vzestupu zánětlivých parametrů. Jako řešení recidivujícího periprotetického seromu, jsme zvolili explantaci levostranného axilo-femorálního bypassu s exstirpací periprotetických pseudokapsulí a v jedné době implantaci aorto-biilického bypassu jiným typem cévní protézy (Dacron). Implantací Y graftu byla zároveň vyřešena chronická ischémie PDK. Výsledek: Po provedeném výkonu u pacienta nedošlo k recidive fluktuací v původní oblasti a nemá limitace v chůzi. Podstupuje pravidelné UTZ kontroly implantovaného Y graftu, bez známek přítomnosti periprotetického seromu. Závěr: Z uvedené kazuistiky vyplývá, že přístup k řešení této komplikace zůstává přísně individuální, co potvrzují i literární údaje. Za situace, kdy interní stav pacienta se zlepšil a umožňoval provést aorto-biilickou rekonstrukci (jiným typem protézy), se nám tento postup jevil výhodnější, než některými autory preferovaná náhrada postiženého úseku cévní protézy jiným typem protézy přes nový kanál.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info