Autorské právo jako výzva pro učitele 21. století

Warning

This publication doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Law. Official publication website can be found on muni.cz.

Title in English Copyright as a challenge for 21st century teachers
Authors

MYŠKA Matěj

Year of publication 2019
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Description Přednáška se zaměřila na problematiku autorského práva ve vědě, výzkumu a vyučování. Nejprve seznámila se základními principy a pojmy autorského práva účinného v České republice, i na to, co je to autorské dílo a jak je chráněno. Představeny byly i další nehmotné statky, které mohou být právem chráněny, jako např. databáze a počítačové programy. Vysvětlila, jaká práva k těmto předmětům ochrany vznikají, kdo je může vykonávat a jakým způsobem. Pak se zaměřila na problematiku užití cizích předmětů ochrany – tedy výjimky a omezení exkluzivních práv. Ve stručnosti se věnovala i následkům neoprávněného užití předmětů ochrany. Prakticky pak všechny tyto obecné poznatky byly demonstrovány na tzv. „otevřeném přístup“ k vědě a vzdělávání. Přednášku byla uzavřena výhledem do budoucna na změny v autorském zákoně.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info