METABOLISMUS KYSELINY MOČOVÉ V TĚHOTENSTVÍ KOMPLIKOVANÉM GESTAČNÍM DIABETEM

Authors

PLESKAČOVÁ Anna KURICOVÁ Katarína BARTÁKOVÁ Vendula PÁCAL Lukáš BĚLOBRÁDKOVÁ Jana TOMANDL Josef KAŇKOVÁ Kateřina

Year of publication 2015
Type Conference abstract
Citation
Description Kyselina močová (KM), konečný produkt metabolismu purinů, vzniká účinkem enzymu xantinoxidasy ze svých prekurzorů hypoxantinu (HX) a xantinu (X) a je vylučována ledvinami. Poruchy metabolismu KM byly asociovány s insulinovou rezistencí a rozvojem diabetu 1. i 2. typu, u gestačního diabetu však studie těchto změn chybí. Gestační diabetes mellitus (GDM) je porucha glukosové tolerance, která se rozvine až u 18 % všech těhotenství, a obvykle se postpartum normalizuje, u části pacientek však dochází k perzistenci permanentního typu diabetu. Cílem této studie bylo (i) stanovit plasmatické hladiny HX, X a KM během 2. trimestru těhotenství a po porodu, (ii) studovat jejich případnou souvislost s vybranými jednobodovými polymorfismy (SNPs) v genech pro transportéry KM (ABCG2 a GLUT9) a (iii) studovat asociaci jejich hladin s parametry glukosové tolerance po porodu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info