Klidová tenze CO2 ve vydechovaném vzduchu predikuje pooperační plicní komplikace u pacientů podstupujících torakotomii

Authors

BRAT Kristián TÓTHOVÁ Zuzana TAŠKOVÁ Alice SKŘIČKOVÁ Jana ŠRÁMEK Vladimír VAŠÁKOVÁ Martina MERTA Zdeněk HOMOLKA Pavel ČUNDERLE Michal

Year of publication 2016
Type Conference abstract
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info