Psychotické komplikace u Parkinsonovy nemoci

Authors

RUZSÍKOVÁ Adriána

Year of publication 2015
Citation
Description Parkinsonova nemoc je chronicko-progresivní neurodegenerativní onemocnění, které se kromě motorických příznaků vyznačuje i širokým spektrem různých dalších symptomů. Mezi tyto patří i psychiatrické komplikace. Jedná se zejména o depresi, halucinace a psychotické poruchy, delirium nebo demence. Psychózy u pacientů s Parkinsonovou nemocí mohou často souviset s léčbou primárního onemocnění, zejména s užíváním dopaminových agonistů. Jejich řešení představuje mnohdy pro odborníky výzvu, protože rovnováha mezi zhoršením motorických a zlepšením psychotických příznaků je velice křehká. Přednáška ve zkratce pojednává o psychotických komplikacích u Parkinsonovy nemoci, o příčinách jejich vzniku a o terapeutických přístupech k těmto příznakům. Rovněž poskytuje přehled nejvhodnějších antipsychotik pro pacienta s Parkinsonovou nemocí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info