Nemalobuněčný karcinom plic s mutacemi genu receptoru epidermiálního růstového faktoru

Authors

SKŘIČKOVÁ Jana ROBEŠOVÁ Blanka VENCLÍČEK Ondřej KADLEC Bohdan TOMÍŠKOVÁ Marcela JAKUBÍKOVÁ Lenka ŠPELDOVÁ Jana MERTA Zdeněk

Year of publication 2018
Type Article in Periodical
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info