Obohacená granulační tkáň v chirurgické léčbě parodontitidy

Title in English Enhanced granulation tissue in surgical treatment of periodontitis
Authors

HROMČÍK Filip

Year of publication 2019
Type Conference abstract
Citation
Description Úvod: Parodontitida patří do skupiny chronických zánětlivých onemocnění. Podobně jako při ateroskleróze nebo revmatoidní artritidě není postižená tkáň schopna se dlouhodobě vypořádat s příčinnou noxou a ztrácí svoji funkci. Vzniká tzv. granulační tkáň (GT), která je důsledkem persistence noxy a nedostatečné „resoluce“ – vyřešení zánětu. Tato fáze zánětu je aktivně zprostředkována specializovanými pro-resolučními mediátory (SPMs) – lipoxiny či resolvinů a vede k reparaci či regeneraci tkání. Naopak nedostatek SPMs může přispívat k udržování chronického zánětu. Cíl: Položili jsme si otázku, zda je možné urychlit hojení chronického zánětu parodontu obohacením GT o acetylsalicylovou kyselinu (ASA) a omega-3 mastné kyseliny, induktory syntézy lipoxinů a resolvinů. Cílem práce tedy je ověřit „enhanced granulation tissue“ (EGT) přístup u pacientů s parodontitidou. Klinická studie: V aktuální prospektivní kontrolované zaslepené klinické studii hodnotíme hojení parodontálních defektů u pacientů, kteří absolvovali hygienickou fázi léčby parodontitidy a je u nich indikována chirurgická léčba – tzv. otevřená kyretáž. U každého pacienta jsou v jednom výkonu shodným chirurgickým přístupem s odstraněním plaku a zubního kamene z povrchu zubních kořenů ošetřeny dva anatomicky podobné defekty. Přitom je GT (ve skupině EGT) vyjmuta, obohacena o ASA+omega3 a navrácena do původního místa nebo (ve skupině KO) je odstraněna. Stav parodontu je hodnocen klinicky před chirurgickým zákrokem, pak 2 a 6 měsíců po něm. Hlavními parametry jsou hloubka sondáže (PPD) a klinická úroveň dentogingiválního úponu (CAL). Výsledky: V předcházejícím experimentu na zvířecím modelu jsme pomocí klinických, histologických i molekulárně-biologických parametrů potvrdili, že navrácení obohacené GT do chirurgicky ošetřeného nitrokostního parodontálního defektu vede k hojení srovnatelnému se standardním postupem s vyjmutím GT. Průběžná data z probíhající klinické studie naznačují, že defekty ošetřené obohacenou granulační tkání (EGT skupina) se hojí s výraznější redukcí hloubky sondáže (PPD) a větším ziskem klinického attachmentu (CAL) než v případě odstranění GT. Klinický rozdíl je prokazatelný u dosud vyhodnocených defektů (n=5)po dvou měsících (PPDEGT-KO=1,36 mm, CALEGT-KO=0,75 mm) i po šesti měsících (PPDEGT-KO=0,90 mm, CALEGT-KO=1,00 mm) od operace. Závěr: Pilotní výsledky naší klinické studie favorizují EGT přístup. Navržený koncept chirurgické léčby parodontálních defektů s GT obohacenou o ASA a omega-3 mastné kyseliny by mohl vést k větší redukci parodontální kapsy a k zisku dentogingiválního úponu než při standardním postupu. Koncept obohacené GT by mohl být časem využitelný i v dalších lékařských oborech. Dedikace: Práce je podpořena grantem AZV NV16-28462A.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info