Pneumotorax jako komplikace SARS – CoV-2 pneumonie

Title in English Pneumothorax as complication SARS – CoV-2 pneumonia
Authors

CHOVANEC Zdeněk ČUNDRLE Ivan ČERVEŇÁK Vladimír HANSLÍK Tomáš PEŠTÁL Adam PRUDIUS Vadim BERKOVÁ Alena PENKA Igor

Year of publication 2021
Type Conference abstract
Citation
Description Úvod a cíl sdělení: Pneumotorax (PNO) je vzácná, ale život ohrožující komplikace u pacientů se SARS – CoV-2 pneumonií. Vzhledem k nízkému počtu takto diagnostikovaných pacientů není jednoznačně stanoven ideální léčebný postup pneumotoraxu u COVID pozitivních pacientů v průběhu nákazy, aktivní infekce nebo časně po jejím překonání. Cílem kazuistiky je prezentace 57letého pacienta se SARS – CoV-2 pneumonií komplikovanou dvanáctý den po diagnostice spontánním tenzním pneumotoraxem vlevo s následným napojeným na VV ECMO a 3 x provedenou revizí hrudním chirurgem s celkovou dobou hospitalizace 42 dnů na anesteziologicko-resuscitační klinice a následně 16 dnů na chirurgickém pracovišti. Ke zdárné léčbě PNO u se SARS – CoV-2 pneumonií s pokročilým ARDS je nutný individuální přistup s intenzivní spoluprácí hrudního chirurga a anesteziologa s mnohdy velmi nejistým výsledkem.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info