Sledování vzniku a dynamiky CMV kmenů rezistentních na letermovir a další antivirotika u pacientů po alogenní transplantaci krvetvorných buněk.

Authors

VOLFOVÁ Pavlína LENGEROVÁ Martina PANTŮČKOVÁ Dagmar POSPÍŠILOVÁ Jana KABUT Tomáš WEINBERGEROVÁ Barbora KREJČÍ Marta MAYER Jiří

Year of publication 2021
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info