Analýza T1 relaxačního času jako nástroj pro detekci myokardiální fibrózy u potkana

Investor logo
Authors

STRAČINA Tibor VITOUŠ Jiří HENDRYCH Michal NÁDENÍČEK Jaroslav PANOVSKÝ Roman BABULA Petr JIŘÍK Radovan NOVÁKOVÁ Marie

Year of publication 2022
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Rozvoj myokardiální fibrózy představuje důležitý krok v remodelaci srdce. Může vést až k srdečnímu selhání a následné smrti. Patogeneze myokardiální fibrózy stejně jako možnosti léčby jsou intenzivně zkoumány v rámci preklinického i klinického výzkumu. Na základě současných znalostí se zdá, že časná detekce počátečních stádií fibrózy představuje klíčový krok v léčbě tohoto závažného stavu. Jednou z dnes již standardních metod pro detekci a kvantifikaci myokardiální fibrózy je magnetická rezonance srdce (cMRI). Tato práce představuje pilotní experiment, který měl za cíl validaci metod cMRI pro kvantifikaci myokardiální fibrózy na celotělovém modelu laboratorního potkana. Bylo použito celkem 8 samců potkana kmene Sprague-Dawley ve věku 6 týdnů. Zvířata byla náhodně rozdělena do dvou skupin: jedinci s myokardiální fibrózou (FIB) a jedinci kontrolní (CON). Pro navození myokardiální fibrózy byla u skupiny FIB provedena unilaterální nefrektomie. Dále byl u této skupiny podáván deoxykortikosteron acetát (20 mg/týden, s.c.). Tato zvířata měla navíc přístup pouze k pitné vodě s přídavkem solí NaCl (0,9 %) a KCl (0,3 %). Kontrolní skupina zvířat podstoupila sham operaci, bylo podáváno vehikulum (arašídový olej; 0,2 ml/týden, s.c.) a zvířata pila vodu bez přídavku solí. Všechna zvířata byla skenována pomocí 9,4 T nukleární magnetické rezonance (Brukner Biospin MRI, Ettlingen, Německo) vždy den před operací a poté 14. a 28. den po operaci. Byly použity standardní metody anatomického zobrazování (pro kvantifikaci end-systolického a end-diastolického objemu levé komory, ejekční frakce levé komory a objemu myokardu), a dále byly použity nové metody cMRI vyvinuté pro kvantifikaci pre- a post-kontrastního času relaxace T1 a frakčního extracelulárního objemu. Po posledním cMRI měření byla zvířata usmrcena a byly odebrány vzorky myokardiální tkáně pro histologické zhodnocení přítomnosti fibrózy v myokardu komor. Validované metody cMRI budou dále sloužit pro kvantifikaci myokardiální fibrózy u laboratorních potkanů v navazujících experimentech.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info