TIVA u spontánně ventilujících dětských pacientů podstupujících endoskopické výkony

Authors

ŤOUKÁLKOVÁ Michaela

Year of publication 2022
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info