Možné způsoby radiologické diagnostiky a lokalizace horních retinovaných špičáků

Title in English Available methods of RTG diagnostics and the localization of impacted maxillary canines
Authors

ČERNOCHOVÁ Pavlína KAŇOVSKÁ Karin

Year of publication 2001
Type Article in Proceedings
Conference 9. medzinárodná stomatologická konferencia a výstava Interdental 2001 - Zborník prednášok
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field ORL, ophthalmology, stomatology
Keywords radiographic localization; impacted maxillary canines
Description Ve sdělení je popsána radiologická lokalizační technika , která užívá ortopantomogram a dva okluzní snímky. Při kombinaci těchto snímků je umožněn posun RTG trubice v rovině horizontální i vertikální. Hodnocení zmíněných snímků je založeno na principu paralaxe.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info