Odhad efektu pleurodézy dle hladiny zánětlivých markerů

Authors

VESELÝ Martin ČAPOV Ivan JEDLIČKA Václav PEŠTÁL Adam DOLEŽEL Jan

Year of publication 2007
Type Article in Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Surgery incl. transplantology
Keywords pleurodesis
Description Pleurodéza je procedura, která způsobuje spojení parietální a viscerální pleury a brání vzniku pohrudničního výpotku při fluidothoraxu (většinou maligním) nebo kolapsu plíce při spontánním pneumothoraxu. Naším cílem bylo prokázat rozdíl v průběhu a efektu chemické (talkáž) a mechanické pleurodézy (pleurektomie a abraze) vyvolané abakteriálním zánětem dle hladiny zánětlivých markerů (CRP). U daného souboru pacientů jsme sledovali hladinu C reaktivního proteinu ve venosní krvi před operací a 1., 2., 3., 4. a 7. pooperační den. Podařilo se nám prokázat rozdíl v dynamice hladiny CRP a zároveň i ve výši jeho hladiny v jednotlivých sledovaných dnech. Závěrem lze říci, že u mechanické pleurodézy dochází k maximální hodnotě CRP již 2. pooperační den, kdežto u chemické až o den později a hodnoty jsou zhruba trojnásobné.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info