Výsledky 4-letého sledování po neoadjuvatní chemorádioterapii s kapecitabinem u lokálně pokročilého adenokarcinomu rekta

Authors

KOCÁK Ivo KOCÁKOVÁ Ilona ŠPELDA Stanislav ŠLAMPA Pavel ŠEFR Roman GARAJOVÁ Ingrid VYZULA Rostislav

Year of publication 2008
Type Article in Proceedings
Conference XXXII. Brněnské Onkologické Dny. XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Oncology and hematology
Keywords neoadjuvant chemoradiotherapy rectl cancer capecitabine
Description pouze v českém jazyce

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info