Spontánní pneumomediastinum

Title in English Spontaneous pneumomediastinum
Authors

VESELÝ Martin DOLEŽEL Jan PEŠTÁL Adam JEDLIČKA Václav ČAPOV Ivan

Year of publication 2008
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Cíl práce: Spontánní pneumomediastinum je poměrně raritní onemocnění s incidencí mezi 1/30000-45000 pacientů a je důležité na něj pamatovat v rámci diferenciální diagnostiky akutní bolesti na hrudi. Materiál a metody: Pneumomediastinum, poprvé popsané jako potraumatické Reneé Laennecem v r. 1819, označuje přítomnost vzduchu v intersticiu mediastina. Příčiny mohou být různé - potraumatické, způsobené perforací dutého orgánu, iatrogenní poranění, infekce, chirurgické. Pneumomediastinum, jehož příčinu nelze zařadit do žádné z výše uvedených skupin, označujeme jako spontánní, poprvé jej popsal Louis Hamman v r. 1939. Patofyziologickým mechanismem vzniku spontánního mediastina je existence tlakového gradientu mezi alveoly a plicním intersticiem, který může vést k ruptuře alveolu a následnému úniku vzduchu do intersticia, který potom proudí směrem k plicním hilům a mediastinu díky rozdílu intersticiálního tlaku mezi plicní periferií a mediastinem. Typickými klinickými příznaky jsou bolest na hrudi, dyspnoe, podkožní emfysém a tzv. Hammanovo znamení (vrzavý zvuk synchronní s akcí srdeční slyšitelný v prekordiu, někdy i na dálku). Výsledky: na několika případech demonstrace průběhu onemocnění a hospitalizace u pacientů s diagnozou spontánního pneumomediastina. Závěr: Na spontánní pneumomediastinum je nutné pamatovat v rámci diferenciální diagnostiky bolesti na hrudi, základem terapie je klid na lůžku, oxygenoterapie a analgezie, nutností je další došetření pacienta na specializovaném pracovišti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info